Uncategorized

Gramatyka

Istotnym składnikiem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można nauczyć się w jeden dzień. Wymusza od studiującego opanowania hipotez i wykonywania stosownych zagadnień, dzięki którym będzie mógł sprawdzić na jakim poziomie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna bazować więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i surowym analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymusza od słuchacza systematycznego powtarzania opanowanego materiału z segmentu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w strukturach zdania, w czasie wypowiedzi ustnej bądź pisemnej. Gramatyka to dział dość obszerny, w który wliczają się w zasadzie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, oraz powodujące trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, w stosunku do kontekstu i są trudne do zapamiętania. Są również wyrażenia o bardzo podobnym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez wielkich problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.